Srozumitelně vyjádřit vlastní myšlenky v uceleném odborném textu – to je jedna ze základních kompetencí, jejichž osvojení by mělo garantovat vysokoškolské studium. Na různých typech škol mají studentské práce různou podobu a jejich význam v rámci konkrétních studijních programů se může lišit. Přesto akademické psaní a s ním spojené etické otázky v posledních letech čelí celé řadě kvalitativně nových výzev.
Rostoucí objem dostupných digitálních zdrojů akademické povahy na jednu stranu přispívá k intenzivnější komunikaci mezi akademiky a studenty z celého světa, na druhou stranu dramaticky rozšiřuje příležitosti k nekorektnímu využívání výsledků cizí práce. Rozlišovat eticky nepřijatelnou praxi se přitom teprve učíme. Žádné dva případy nejsou identické, profesionální posuzovatelé chybí, zahraniční kodexy pomohou pouze omezeně, neboť jsou založeny na jiném akademickém prostředí. Jak tedy, v českých podmínkách, rozlišit eticky nepřijatelnou praxi od opomenutí, omylů a nedorozumění?
Cílem projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích je pomoci domácí akademické komunitě dospět k jasnému konsenzu o povaze, projevech a hranicích plagiátorství. V rámci projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se za tímto účelem spojily Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita a Západočeská univerzita v Plzni.
Projekt je založen na myšlence, že pro posouzení etických otázek nevystačíme s technickými řešeními – o tom, co už je a co ještě není nepřípustná praxe, musí vždy rozhodovat člověk. Proto jsme projekt soustředili na přípravu konkrétních lidí – akademických vedení, technicko-administrativních pracovníků, vyučujících a studentů – na konkrétní situace. Projekt by jim měl poskytnout návody, tipy a podněty k přemýšlení v podobě analýz, příruček a workshopů. Kontaktní formy myšlenkové výměny (konference, workshopy) jsme sice museli vzhledem k tzv. koronakrizi zatím omezit, obsah plánovaných výstupů ale zůstává zachován a bude k dispozici digitální formou. Připravované webináře jsou prvními veřejnými výstupy projektu, další aktivity budou následovat po celý rok 2020.

Popis webinářů

Kde je hranice plagiátorství?

Jak poznat, co je a co není plagiátorství? Jak posoudit jeho závažnost? Na uvedené otázky se pokusíme odpovědět během diskuse nad několika obecnými scénáři. Dále se budeme zabývat důvody, které vedou studenty k plagiátorství a možnostmi prevence. V rámci workshopu budou prezentovány výsledky výzkumu z 39 evropských zemí o tom, jak studenti a učitelé plagiátorství vnímají. Na závěr se zmíníme o technických možnostech systémů pro podporu odhalování plagiátorství a o tom, jak správně porozumět jejich výstupům.

Autoři:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. a Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

Termín konání:
28. května 2020, 15:00

Contract cheating neboli práce psané na zakázku

„Zpracujeme podklady pro Vaše seminární či závěrečné práce, eseje nebo referáty“ lákají firmy studenty. Zaručují kvalitní práci, dokáží být rychlí a anonymní. Za pár korun má student po starostech. Co se ale skrývá za touto zdánlivě neškodnou službou?
Na webináři si představíme problematiku porušování akademické etiky nazvanou contract cheating. Práce psané na zakázku jsou vážným problémem, který se objevuje napříč všemi univerzitami po celém světě. Pobavíme se o tom, jak vážná současná situace je, jak ji řešit nebo dokonce podvodům předcházet. Kromě toho budou představeny výsledky tuzemských i zahraničních výzkumů v této oblasti.

Autoři:
Ing. Veronika Králíková

Termín konání:
14. května 2020 15:00

O autorech

Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

působí jako odborná asistentka na Ústavu informatiky. Akademické etice a prevenci plagiátorství se věnuje jak prakticky, tak i ve svém výzkumu, na tato témata také vede semináře u nás i v zahraničí. Od roku 2013 se podílí na organizaci mezinárodní konference „Plagiarism Across Europe and Beyond“ a patří mezi zakládající členy sdružení European Network for Academic Integrity.


Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

je odborný asistent na Ústavu informatiky PEF, koordinátor pro akademickou etiku PEF a zástupcem ČR v Pan-European Platform for Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED) při Radě Evropy. Plagiátorství se věnuje od roku 2008, kdy stál u zrodu systému pro detekci plagiátorství na MENDELU. Podílel se na několika projektech studujících plagiátorství a akademickou etiku, od roku 2013 organizuje konference na toto téma. Je předsedou sdružení European Network for Academic Integrity.


Ing. Veronika Králíková

Ing. Veronika Králíková

je doktorandkou a výzkumnou pracovnicí na Ústavu práva a humanitních věd PEF. V roce 2017 obhájila diplomovou práci nazvanou "Analýza trhu s podvodnými pracemi v ČR" za kterou získala cenu děkana. Od té doby se aktivně věnuje této problematice a stala se přední odbornicí na contract cheating v ČR. Byla koordinátorkou mezinárodního projektu Global Essay Mills Survey a v současné době pracuje na mezinárodním projektu iCOP (International Contract Cheating Project).


Organizační tým

Přihlášení

Prosím vyplňte všechna políčka formuláře s hvězdičkou a vyberte kterého webináře se checete zúčastnit. Můžete vybrat oba dva současně. Odesláním formuláře souhlasíte s uchováním uvedených dat za účelem kontaktu a zaslání informací ohledně webináře (webinářů), na které se přihlašujete.

*Jméno a příjmení:
*Instituce:
*Pozice:
*E-mail:
Konec přihlašování Contract cheating neboli práce psané na zakázku (14. května 2020 15:00)
Počet přihlášených: 248
Kde je hranice plagiátorství? (28. května 2020, 15:00)
Počet přihlášených: 56